Donatieformulier

Abu Huraira, radhiAllaahu ‘anhoe, heeft overgeleverd dat de Profeet, SallAllaahu ‘alayhi wa sallam, heeft gezegd:
Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve 3: Een doorlopende liefdadigheid, Kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht
Donatieformulier
Stichting I.E.C.N. Islamitisch Educatief Centrum Nederland Jamia Faizanul Mustapha
IBAN NL39 INGB 0007 4017 76       KVK 55782248